سلامت و تندرستی

تزریق واکسن کرونا در مجموعه تاریخی نیاوران

براساس شفاف ، روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران اعلام کرد: اردوگاه واکسیناسیون Covid 19 در ورودی این کمپ توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات با مشارکت مجموعه تاریخی و فرهنگی نیاوران ایجاد شد.

با توجه به تعطیلی موزه و موقعیت فعلی آن ، مجتمع نیاوران تصمیم گرفت با ایجاد بخشی از فضای این پارک در اختیار مرکز بهداشت شمیرانات برای ایجاد یک برنامه درمانی ، رویکرد موثری در کار اجتماعی خود به عنوان موزه اتخاذ کند. پیشگیری کامل از Covid- 19 ..

این کار با همکاری معاون فرماندار نیاوران با هدف همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری و درک نقش اجتماعی فرهنگ سنتی نیاوران به عنوان یک موزه انجام شد.

این تنظیمات در ورودی نیاوران برای سرویس دهی به شهروندان پیچیده است و دوزهای اول و دوم واکسن در صورت نیاز در برنامه ملی ایمن سازی ، با بررسی وضعیت و ترتیب مهم در حال تهیه است.

رضا دبیری نژاد ، کیوریتور و مدیر موزه ملک نیز اندکی پیش از ایجاد مرکز واکسیناسیون در منطقه افتتاحیه موزه دفاع مقدس ، در توئیتی نوشت: “وقتی بحرانی پیش آمد ، همه شرکت ها از آنها استفاده می کنند. مانند سایر شرکت ها ، گاهی اوقات آنها استفاده از قدرت طبیعی و سنتی خود برای بهبود وضعیت فرهنگی جامعه ، و گاهی حق آزادی آنها ، که می تواند پایه ای برای درمان باشد. این مکان زیبا در کاخ نیاوران و موزه دفاع مقدس است ، با همکاری وزارت بهداشت ، بخشی از فضای خود را تغییر داده و زمینه ساز ایجاد منطقه ایمن سازی شده است. اکنون کسانی که در نزدیکی این دو موزه هستند امید جدید را به خانه خود منتقل می کنند.

این موزه از 6 آوریل 1400 بسته شده است و از بسیاری از شهرهای قرمز نمی توان بازدید کرد.

دکمه بازگشت به بالا