حوادث

کشف ۶۵۷ خودروی احتکاری طی ۷۲ ساعت در تهران و گیلان

معاون فرماندهی نیروی انتظامی ناجا از کشف 657 دستگاه خودروی پوشش دهنده این هدف به عنوان بخشی از طرح مقابله با تصادفات خودروها طی 72 ساعت در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش سی وی نت ، وزیر دفاع کلون سهراب بهرامی در مورد جدی بودن پلیس اقتصادی در برخورد با قاچاقچیان و ناآرامی های اقتصادی خصوصاً افراد مسئول فروش خودرو صحبت می کند. : “Followgbaso اطلاعات و اطلاعات مربوط به سوار شدن به خودرو را بدون مجوز معتبر از تاجران و مشتریان دریافت می کند.” در گذشته نگر ، پلیس طرحی از نظارت بر اطلاعات و پیروی از چندین سطح و مراتب افسران را برای مقابله با مجرمان و سارقین مستقر کرد.

معاون رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین بازدیدهای داخل محل و پارکینگ ، الگوهای پلیس ناجا 657 مدل را طی 27 ساعت پلیس ناجا ، استان گیلان ، تهران بزرگ و غرب تهران دستگیر کردند. ” منطقه تهران با اتوبوس مشخص و مشخص شد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به آشفتگی های اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت ها در بازار اظهار داشت: این پلیس از لحاظ خدمات و خدمات خود انتظارات دارد. ، پیشگیری و کنترل ، کنار هم قرار دادن برنامه ای برای مبارزه با خودرو و رانندگی در کشور اینگونه نیست که مردم ماشین را بپذیرند.

براساس وب سایت پلیس ، معاون رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا بعدا از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت غیرقانونی را در قالب رانندگی توسط ذینفعان در 110 مرکز پلیس گزارش دهند مرکز شناسایی و دستگیری عاملان. .

پایان ماموریت

دکمه بازگشت به بالا