حوادث

میناب به دوربین مدار بسته جلوی لانه پلنگ حمله می کند

حمله پلنگ ، پلنگ

یک پلنگ در کوههای میناب دوربین تلفنی نصب شده در آنجا را مشاهده و شلیک می کند این عکس ها توسط یک کاربر توییتر به نام مرتضی آریا نژاد ارسال شده است.

میناب به دوربین مدار بسته جلوی لانه پلنگ حمله می کندیک پلنگ در کوههای میناب دوربین تلفنی نصب شده در آنجا را مشاهده و شلیک می کند این عکس ها توسط یک کاربر توییتر به نام مرتضی آریا نژاد ارسال شده است.

دکمه بازگشت به بالا