حوادث

خبرنگاران تصویرگر زمان خود هستند

آن روز مأمورین آموزش نظامی ارتش مرکزی رسانه ها را روشن کردند.

به گزارش سی وی نت ، یک پیام متنی که توسط سردار مهدی فرحی ، فرمانده کل مربیان ارشد آموزش و سردار موسی کمالی ، مسئول بازدیدکننده به سی وی نت فرستاده شده است ، می خواند: «گزارش خبرنگار فرصتی ارزشمند برای محافظت از شرایط عالی انسانی است. همه. ” آنها افرادی تحصیل کرده هستند که در تلاش برای آموزش و آگاهی در مورد جامعه هستند.

با ادامه این پیام ، روزنامه نگاران در واقع پذیرش اعتماد ، مسئولیت ، تعهد ، دلسوزی و مسئولیت هستند ، روزنامه نگاران وجدان شخصی بیدار شده و کسی هستند که زمان خود را توصیف می کند ، زیرا آنها با کمک آن زندگی عمیق عمومی را در سلامت و شعور هر جامعه ای انجام می دهند. روز و شب است.

در طرف دیگر این پیام نوشته شده است: اطلاعات خبری و رسانه مهم و معقول هستند. همانطور که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث فرمود: “حق را بگو و از توبیخ خدا نترس.” به همین دلیل است که می توانیم حقیقت را بیان کنیم و از روزنامه نگاران عزیزمان دعواهای عظیم و سنتهای بزرگی جستجو کنیم و از آن سپاسگزار باشیم.

در پایان پیام ، رئیس ستاد دفاع مقدس اظهار داشت: “ما نیاز به تشکر از نیروهای بخش اخبار ، به ویژه روزنامه نگاران رادیو و تلویزیون ، سی وی نت ، داریم. روزنامه نگاران رسانه های جوانان ، فارس ، سی وی نت ، آنلاین ، ایلنا و غیره در روز خبرنگار. “

انتهای پیام

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا