جامعه و خانواده

گلایه از تعلل یک ساله دانشگاه تهران در ارائه طرح اصلاحی توسعه دانشگاه

رئیس کمیته برنامه ریزی شهری شورای شهر تهران از تأخیر در نشان دادن برنامه تغییر برای توسعه دانشگاه تهران شکایت کرد.

زهرا نژاد بهرام در مصاحبه ای با سی وی نت ، وی در مورد نتیجه گیری برنامه توسعه دانشگاه تهران گفت: “به دلیل اعتراض ساکنان مناطق نزدیک دانشگاه تهران به برنامه توسعه دانشگاه که منجر به سرماخوردگی محله شد ، شورای طرح شهری مقامات دانشگاه تهران. مردم و ساکنان این محله باید برای بررسی در این زمینه به شورای عالی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه تهران باید 6 ماه پس از این تصمیم ، برنامه توسعه خود را به کمیته عالی ارائه دهد که آن را ارائه نداد ، افزود: هم مردم و هم مردم تهران در صورت درخواست از اعلام این طرح دست کشیدند. مسئولان دانشگاه تهران در اسرع وقت “. این طرح تصحیح را ارائه دهید.

یکی از اعضای شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه 1.5 سال است که شهر و همسایگانش منتظر این طرح هستند ، ادامه داد: اگر دانشگاه این طرح را نشان دهد ، ابتدا بررسی می شود اصطلاح در ماده 5 کار می کند. بهتر است مقامات دولتی این طرح را در اسرع وقت برای بررسی در جامعه ارائه دهند.

وی افزود: “در واقع ، با مشارکت نهایی در همایش مشترک خود با دانشگاه و نشست تحقیقاتی برنامه ریزی شده ، برنامه دانشگاه باید تا 25 ژانویه به شهرستان ارسال شود.”

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا