فرهنگ و هنر

کتابی در مورد واقعیت های مهاجرت دانشجویان ایرانی منتشر شده است

“وضعیت ایران در مهاجرت بین المللی دانشجویان” نخستین جلد کتاب است که توسط جمعی از کارشناسان رصدخانه مهاجرت ایران گردآوری شده است. این کتاب سه جلدی اطلاعات موثقی در مورد وضعیت مهاجرت نخبگان و افراد تحصیل کرده ایرانی ارائه می دهد.

به گزارش سی وی نت ، کارمندان مبتکر و خلاق گنجینه ای ارزشمند و با ارزش برای کشورهای در حال توسعه است. بنابراین ، مهاجرت و جابجایی بین المللی دانشجویان و استعدادها موضوعی حساس برای همه کشورها و ایران است. با این حال ، این بخش از فقدان آمار سالانه قابل اعتماد و تحقیقات جدی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مؤثر رنج می برد.

در همین زمینه ، جمعی از کارشناسان رصدخانه مهاجرت ایران ، با حمایت معاونت علمی و فناوری ، تصمیم گرفتند گزارشی را منتشر کنند که موقعیت ایران در شاخص های جهانی مربوط به حرکت بین المللی دانشجویان و استعدادها را با کمک برخی از شاخص های معتبر منتشر کند. شاخص جهانی جریانهای بالقوه مهاجرت و رقابت استعدادها را مشخص کنید.

ارسال گزارش های مغرضانه و مغرضانه یکی از مضرات این حوزه است که نسبت مهاجرت واقعی منابع انسانی از کشور ما با موارد غیرواقعی را توصیف می کند. بنابراین ، این کتاب با توجه به این نوشته شده است.

جلد اول نگاهی به جایگاه ایران از نظر جریانهای بالقوه مهاجرت ، تقسیم کشورها به دو شاخص مهاجرت و کسب استعداد ، آمارهای کلی مهاجرت دانشجویان ایرانی ، اهداف مهم دانشجویان بین المللی ایرانی و پوشش رسانه های خارجی این برنامه دارد. این اتفاق افتاده است

جلد اول این کتاب برخی از آمارهای مربوط به مهاجرت بین المللی ، مانند تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و روند حضور دانشجویان بین المللی ایرانی در 10 منطقه برتر مهاجرت گروه از طریق منابع بین المللی را بررسی می کند.

این کتاب با جداول و آمار و آمار و داده ها ارائه شده است. آمار و داده هایی که تصویر روشنی از مهاجرت را نشان می دهد.

معاون رئیس جمهور علوم و فناوری و بنیاد ملی نخبگان از تهیه آمار و گزارش های معتبر حمایت می کنند تا تصویر روشنی از واقعیت های مهاجرت به کشورهای دیگر و جذب نخبگان غیر مقیم ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ، افرادی که می خواهند به سند PDF این کتاب دسترسی پیدا کنند می توانند به http://isti.ir/index.aspx؟siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=20218&pubid=119 مراجعه کنند. .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا