حوادث

کار کودک موضوعی چندوجهی است و صرفا مربوط به پلیس نمی‌شود

جانشین رئیس پلیس مبارزه با تروریسم در تهران تأکید کرد که محدود کردن حضور کودکان خیابانی تنها کار پلیس نیست.

به گزارش سی وی نت ، سرهنگ علیرضا ناصری نژاد در مورد تهدید پلیس آزار و اذیت کودک توسط پلیس گفت: این منطقه همچنین با بسیاری از دستگاه ها موضوعی چند وجهی است. این بدان معنی است که منطقی نیست که فقط پلیس در این امر دخیل باشد. در حقیقت ، تعاملات بین چندین دستگاه می تواند این روند را کاهش دهد و از حضور کودکان خیابانی در حال کار جلوگیری کند.

وی با اشاره به نقش این شرکت به عنوان یک کشور رفاهی و غیره ، افزود: “افسران پلیس به عنوان شرکتی که به دنبال پیشگیری و مبارزه با جرم است ، به عنوان یک مددکار اجتماعی مردم با این منطقه و منطقه تعامل دارند. پلیس ، کودکان بخشهای پلیس و مشاوره و کمک. “به عبارت دیگر ، در 84 کلانتری در تهران ، خدمات ویژه ای برای کودکان ایجاد شده است. این شامل کودکانی است که درگیر کودکان کار هستند. در این رابطه ، هم كودكانی كه در موقعیت های اجتماعی رنج دیده اند و هم كودكانی كه خود به هر طریقی مجرم شده اند از پلیس مشاوره و كمك می گیرند.

معاون رئیس پلیس مبارزه با تروریسم در تهران ، در پاسخ به قصد پلیس برای سرکوب فعالیت های مربوط به عملکرد علیه کودکان و کودکان خیابانی ، گفت: “چندین طرح از سوی پلیس وجود دارد و این یک طرح ادغام است.” این نه اینکه پلیس فقط بخواهد کاری کند که پلیس برای جمع آوری کودکان انجام می دهد. مگر اینکه پلیس با سازمان های دیگری مانند منافع عمومی یا اورژانس همکاری کند که این امر نیز به مجوز نیاز دارد. از این طریق برنامه عملیاتی با شرکتهای درگیر در این زمینه برنامه ریزی می شود ، زیرا آنها قدرت قضاوت ، ایجاد یک برنامه ادغام را دارند.

وی افزود ، “این طرح مشترک همچنین به این معنی است که پلیس علیه گروه جمعی عمل نمی کند ، زیرا کودکان کار ممکن است نقش کمی در این موضوع داشته باشند ، و در برخی موارد ، این کار به صورت سازمان یافته انجام می شود. احزی.” مجموعه های کودکان کار اغلب باعث هدر رفتن علاقه جامعه و جلسات اضطراری عمومی می شود. اگر در مورد کار کودکان به این نتیجه برسند که این کار سازمان یافته است و شخصی سو the استفاده و سو the استفاده از این مجموعه را انجام می دهد ، این قسمت از کار به پلیس سپرده می شود تا پرونده را بررسی و تکمیل کند.

ناصری نژاد درباره نوع آموزش ارائه شده به افسران پلیس که مانع کار افسران پلیس با کودکان می شوند ، اظهار داشت: در هر یک از افسران پلیس ضد پلیس ، یک نفر به عنوان مشاور و یک دستیار در منطقه رابط پلیس تحت عنوان افسر پلیس جوان. این بیشتر به این دلیل است که این قسمت از کارکنان ما کوچکتر است ، آنها قادر به شناختن روحیه کودکان در محل کار و تعامل بهتر با یکدیگر هستند. تحصیلات این کارکنان عمدتاً در زمینه مشاوره و روانشناسی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا