فرهنگ و هنر

هشدار خانه‌ سینما به رییس سازمان سینمایی

سینما در نامه ای به سازمان سینما گفته است: “جاده هیچگاه یکسان و غیرطبیعی نبوده است که با تشکیل پرونده سینما ، تهیه کنندگان و رهبران در راه خود ، شورایی بد را به وجود آورد. هر “و خواستار فوراً پایان دادن به این روند است. هرج و مرج جدید آغاز می شود.

براساس سی وی نت ، با اشاره به روابط عمومی سینما ، شبکه عملیاتی سینما خطاب به حسین انتظامی ، مدیرعامل سازمان سینما نوشت و یک قدم عقب تر در پی کنفرانس صنفی برداشت.

متن نامه خانه سینما به شرح زیر است:
“به نام خدا
جناب دکتر انتظامی ، معاون ارشد سازمان سینمایی

سلام

در شرایطی که تمام قدرتهای سینمای ایران به شکلی متصل می شوند که بر مشکلات اجتماعی ناشی از کرونا غلبه کند ، حوادث پیرامون سخنرانی جدید اعضای انجمن موزه منجر به مجموعه ای از مشکلات شد. .

همگرایی نتایج در حین تغییرات مداوم ، فناوری های جدید ، اندازه بازار ، سیستم های آموزشی ، فرصت ها برای همه ، تغییر نقش سرمایه ، سرمایه و محل مبدا ، همه ما را مجبور می کند تا دوباره ارزیابی کنیم. کار ما یعنی در چنین سناریویی ، چه ایده هایی منجر به تعامل و تعامل هر چه بیشتر با صنعت تجارت شده و جایگزین روابط سازنده تری برای یک فردا بهتر برای سینمای جمهوری اسلامی ایران شده است؟

قانون اساسی این است که اگر دولت و سازمان سینمایی نتوانند همه مشکلات را حل کنند ، به بازداشت شدگان آسیبی نمی رساند.
مشخص است که اعضای کمیته نمایشگاه می خواهند امسال بعد از شروع مجدد بسیار محتاط ، محتاط و با احتیاط عمل کنند و این امکان پذیر نیست مگر اینکه در روند اجرایی ، شورا ، انجمن های صنفی. و صنفی که در واقع انتخاب شده اند نمایندگان را با مشکلات معرفی می کنند. Postcoron خط مشی دارد.

رویکرد مشترک و غیر طبیعی برای معرفی شورای جدید صنعت سینما ، تهیه کنندگان و مدیران عامل آن نیست.

بنابراین ، ما از شما می خواهیم که فوراً این روند را متوقف کنید و نمایندگان دولت ورودی و خروجی سینما را به خدمت بگیرید. در غیر این صورت ، هشدار جدی ، بدیهی و آشکار درباره سینما این است که می ترسید یک بحث جنجالی فیلم غیرمولد در نیاز فوری سینما در روزهای آینده آغاز شود. در ماه های آینده شخصیت اصلی سینمای محلی است. به طور خاص ، سینما ها به دلیل نقش در کار قانونی ، باید از کارگران منافع (فیلمبرداران ، انجمن صنفی توزیع کنندگان ، شورای تولید کنندگان عالی و مدیران انجمن صنفی) حمایت کنند. “او هر گونه تلاش برای ثبات و محافظت از تیم خود را از دست خواهد داد.”

پایان ماموریت

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا