جامعه و خانواده

نحوه فعالیت «اتوبوس های زندگی»

رئیس کنفرانس پاسخگویی به بحران تهران از واکسیناسیون 324 هزار نفر در مرحله اول آزمایش واکسیناسیون جهادی توسط شهر تهران خبر داد.

به گزارش سی وی نت ، علی نصیری ، در آغاز مرحله دوم تحقیقات جهادی واکسیناسیون در تهران ، گفت: قلدری. ، گروههای ضعیف و توانا. به تازگی ، سیستم دوم ارائه داروهای ضد افسردگی تدوین و ارزیابی شده است و بر اساس فرمان ریاست جمهوری تهران ، از امروز در سه حوزه سلامت خدمت ، چشم فیزیکی هوشمند و نقش مشارکت عمومی اجرا می شود.

وی گفت که بخش اول این مطالعه بیشتر بر ایجاد سایتهای ضد واکسیناسیون متمرکز بود. .. ساخته شده برای واکسیناسیون.

به گفته رئیس کنفرانس پاسخگویی به بحران تهران ، تاکنون حدود 324 هزار نفر توسط تهران واکسینه شده اند و ارائه این خدمات با دور دوم واکسیناسیون ادامه می یابد.

وی ادامه داد: مرحله دوم واکسیناسیون جهادی از امروز در 22 مترو ، 220 مسجد ، 22 اتوبوس عابر پیاده و همچنین از 137 واحد برای افراد آسیب پذیر انجام می شود.

نصیری در مورد پذیرش شهروندان اقلیت از مرکز واکسیناسیون اظهار داشت: از سوی دیگر ، این حق به اتوبوس منتقل شد. “

به گزارش پایتخت ، رئیس ستاد تهران در همایش مدیریت بحران در خاتمه گفت: این خودروهای ضد افسردگی نه تنها خدمات ضد افسردگی ارائه نمی دهند ، بلکه این خودروها به عنوان خودروهای زنده نیز عمل خواهند کرد. بیمه خودروهای مدرن بر واکسیناسیون شهروندان و دسترسی به خدمات واکسیناسیون متمرکز خواهد شد و سطوح دیگر در این زمینه مانند مشاوره ، کمک وفادار و موارد دیگر کار خواهند کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا