حوادث

مهمترین علت سرقت توجه نداشتن به سیستم ایمنی ساختمان‌ها هنگام ساخت است

معاون فرماندهی انتظامی ، حرکت در امنیت را یکی از برنامه های ناجا توصیف کرد و گفت: “ناجا بر اساس ابتکارات صلح ، ماموریت خود را در کشور دنبال می کند.”

براساس سی وی نت ، سردار قاسم رضایی در رابطه با معاون نخست وزیر در منطقه و نماینده نماز یزد ، از حمایت بی دریغ رهبران و نمایندگان رهبر قدردانی می کند عالی و محلی ، گفت: شرایط در یزد از نظر شاخص های ایمنی خوب است. ما معتقدیم که این امر به دلیل اهداف پلیس هدفمند یزد مهم است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه کار ناجا در کشور براساس منوی رئیس جمهور است ، افزود: پلیس اهداف خود را برای دستیابی به عنوان “نوآوری” کنترل کرده است.

وی مبارزه با قاچاق را یکی از انگیزه های پلیس توصیف کرد: “از سوی دیگر ، افزایش امنیت یکی از برنامه های ناجا است.”

وی با بیان اینکه ناجا نقش خود را در جامعه مطابق با برنامه صلح دنبال می کند ، افزود: پلیس هوشمند در برنامه های پلیس قرار دارد و به خواست خدا ما به زودی می توانیم به این مهم دست یابیم.

سردار رضایی با اشاره به اینکه ناجا نیرویی است که امنیت داخلی را تأمین می کند ، گفت: پلیس فعال ترین بخش امنیتی کشور است و اینکه “اجرای قانون به طرق مختلف تحول یافته است” مانند گفت: مقام معظم رهبری

براساس وب سایت پلیس ، معاون آژانس ملی مبارزه با سرمایه (ناجا) گفت: این سرقت نگرانی مردم بوده است. توسعه دهید تا تعداد هفته های آموزش را کاهش دهید و رضایت مردم را ببینید.

پایان ماموریت

دکمه بازگشت به بالا