سلامت و تندرستی

مشاهده | ما و ماهواره های جهان!

مشاهده | ما و ماهواره های جهان!

در رابطه با راه اندازی ماهواره نظامی “نور” ، در این بخش از برنامه برنامه ماهواره های پرتاب شده به فضا در سراسر جهان را بررسی خواهیم کرد! ما همچنین به مقایسه آماری پنج کشور پیشرو در فضا و ایران می پردازیم.

دکمه بازگشت به بالا