ورزش

لزوم تقویت کرسی‌های ترویجی در مطالبه‌گری

به گزارش رسانه محلی آنا سی بیرجند ، مذاکرات برای ترویج حکمرانی خوب و جلوگیری از بدی در فرهنگ باعث حضور علی حسینی ، سخنگوی سپاه انصارالرضا (ع) شده است. در منطقه خراسان جنوبی ، علی اکبر پیراسته استان خراسان جنوبی ، حجت الاسلام محمد حاجی زاده معاون رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی ، علی ذوقی مدیرکل حراست دانشگاه آزاد دانشگاه خراسان جنوبی و کارکنان و اعضای دانشگاه.

سید حسن هاشمی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی و واحد بیرجند ، بر ضرورت تقویت و برگزاری یک صندلی تبلیغاتی و حسی در جلسه پرسش و پاسخ برای بررسی پیچیدگی ها و انواع الزامات تأکید کرد.

تصمیم برای ارتقاء قانون و پیشگیری از وقوع جرم

حسینی ، نماینده سپاه انصارالرضا (ع) استان خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ترویج خیر و منع شر و اشاعه فرهنگ طلبگی اظهار کرد: ما در سطح محلی از حمایت جسمی و روحی برخوردار هستیم.

مهم است که صندلی پشتیبانی مورد نیاز را تقویت کنید

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد بیرجند دانشگاه اسلام ، در حاشیه این نشست ، به آنا درباره اجماع گفت که وی دیدگاه مشترکی برای ترویج موضوع قانونی سازی و جلوگیری از شر در فرهنگ مادی گرایی دارد. : در این رابطه. سازمان ، ما پشتیبانی ویژه ای داریم 9.

علی ماندگار گفت: مشارکت انتقادی و همه جانبه در برنامه ملی خیرخواهی و جلوگیری از شر بصیرت توسط اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلام بیرجند برای بررسی مشکلات منطقه خراسان جنوبی از جمله حمایت هایی است که در این نشست ارائه شد.

وی توضیح داد: اعضای مشتاق یک گروه فرهنگی هستند که بر چالش ها و معایب و آسیب های اجتماعی ، گروهی از شرکت های معدنی ، کشاورزی ، صنعت تحول تمرکز دارند و با تیم مسئول همکاری می کنند.

اطلاعات پایان / 4078/4062 /

دکمه بازگشت به بالا