سلامت و تندرستی

قلم‌های کرونایی – سی وی نت

سی وی نت / لرستان روز ما نزدیک است ، اما ما قلب و ذهن نداریم که در مورد آن بنویسیم ، و چقدر فوق العاده است.

به نظر می رسد که قلم این روزها نمی خواهد حتی برای خودش شکل خود را تغییر دهد ، فرایندی که همه از طریق آن فرار می کنند.

الگویی که همه قلم ها را در جای خود نگه داشته و پارچه مشکی و کاغذ سفید را پخش می کند ، منتظر نیست که به راحتی تمیز شود و هرگونه دستمال مرطوب در جایی که خشک شده است.

قلم که تا چند روز پیش همه آن را دوست داشتند و آن را جستجو می کردند و ناگهان معلوم شد که میل آنها دیگر هرگز نمی نویسد.

برای ناراحتی برخی که هنوز او را دوست دارند ، این قلم اغلب از او می پرسد که چه می کنید ، اما او بهتر از قبل می نویسد ، برای کرونا و مرگ و میزان نوجوانی ، نوجوانان ، مادران ، کودکان ، پدران و … می نویسد.

به نظر می رسد او سکته کرده است و باید در اسرع وقت واکسن به او داده شود ، زیرا او در عرض چند روز مصرف شد و مورد تمجید قرار گرفت.

چه اتفاقی برای قلم افتاد که پیوند شگفت انگیزی را ایجاد کرد ، پیمانی ناگسستنی با خواهر و برادر در مرگ و کرونا به جای امید این روزها؟ چه روزیست؟

قلم ، هان ، به آغاز خود بازگرد ، کمی بنویس ، مرگ بر شخصیت غم مادران داغدیده افزوده است.

این شهر را ترک کنید و از کرونا مطمئن باشید ، هر چند گفته می شود که داشتن قلب آسان نیست. بنویسید به نام زندگی ، به نام امید.

این بار من قلم شما را با اشک و سر بی معنی کودک می پیچانم زیرا کرونا مادرش را به اسارت می گیرد و در بازی نبودن مادرش حس بازیگوشی را در فرزندش القا می کند.

مثال مرگ کرونا را حذف کنید و بهترین جمله ای را که این روزها در دسترس مردم نیست بنویسید. برای خودتان بنویسید اجازه ندهید کرونا وارد خانه شما شود تا بتوانید سکوت کنید و او را در هر زمان بکشید و آرامش بی فکری را خراب کنید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا