حوادث

سهمیه امریه سربازی برای نخبگان افزایش یافت

با مشارکت اداره دانش ، سهمیه استفاده از فارغ التحصیلان در فن آوری های پیشرفته مانند بخش نظامی و فناوری در صنایع دانش بنیان افزایش یافت.

بر اساس سی وی نتدر نتیجه کار بیش از 5000 مرکز دانش بر اساس رویه رو به رشد آنها و تخصیص محدود متخصصان برای خدمت سربازی ، که منجر به فشار زیادی از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین استفاده از قدرت فارغ التحصیلان اقتدار و مشاهیر در آموزش و پرورش. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ، در نامه ای به رئیس ستاد دفاع ، خواستار افزایش تعداد تکنسین ها به عنوان افسران و دستورات استفاده از آنها در شرکت های آگاه شده است.

بنا به درخواست معاون ستاد کل نیروهای مسلح در مورد افزایش تعداد فارغ التحصیلان فناوری (استخدام جایگزین) و افسر فنی (رئیس ستاد) برای استخدام در صنعت کسانی که دانش دارند ، پس از تحقیق ، از جمله مشاوره داده شده به رئیس اجراییه توصیه می شود.

به عنوان یک قاعده سرانگشتی ، حداکثر 200 فارغ التحصیل این فن آوری توسط بنیاد ملی نخبگان برای انجام تحقیقات فنی (کار جایگزین) در چارچوب تمام برنامه های سیاستگذاری و برنامه ریزی علمی داجا و براساس معیارهای تحت نظارت تأیید شده اند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ، به شرکتهای دانش بنیان معرفی شود.

تدوین شرکتهایی با دانش و نیازهای عملیاتی از جمله عامل ایمنی و صدور مجوز ، دارای سطح بالایی از فن آوری ، توانایی تولید محصولات محدودیت و دانش مبتنی بر دانش ، توانایی از بین بردن مشکلات فنی و اجرای نیازهای ملی و پروژه ای را دارد.

مطابق با اعلامیه مطبوعاتی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان حمایت رئیس جمهور علم و فناوری بر اساس استانداردهای مشخص و منصفانه انتخاب می شود. به عنوان یک مسئول فنی و به عنوان رئیس (قانون) و تحت نظارت بر دفتر سیاست و نظارت استراتژیک حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح برای خدمت (کار در زمینه فن آوری) در صنعت اطلاعات و اطلاعات شرکت های شریک در بخش دفاع ، به عنوان معاون رئیس علوم و فناوری رئیس دولت بودن

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا