جامعه و خانواده

زمین، فردا یک ساعت خاموش می شود

هر ساله در آخرین شنبه ماه مارس، میلیون ها نفر در سراسر جهان چراغ ها و وسایل برقی خود را خاموش می کنند تا به زمین برسند.

به گزارش سی وی نتتهران Kemgbe 1390 MK Chappy MK MK MK Chaph 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 هران هران هران هوران هران هران هوران هران هوران هران هران هوران هوران هوران هوران هوران هوران هوران هوران هوران هوران هوران هوران هران هوران هوران هران هوران هوران هوران هوران hran hran و 7 o. ‘Time zone: لی ka 21 21 30 holding it, continuing.

زمان زمین یک برنامه جهانی است که توسط صندوق جهانی طبیعت سازماندهی شده است، در زمانی که خانوارها و مشاغل برق و سایر برق های غیر ضروری را برای یک ساعت خاموش می کنند و تأثیر تغییرات آب و هوا و نیاز به یادآوری استفاده از خرد انجام می شود. چیزهایی در جهان .
“ساعت زمین” مفهومی است که با مفهومی ساده آغاز شد، اولین بار در Sydney Morning Herald در سال 2007 گزارش شد و 2.2 میلیون آتش نشان بی خانمان سیدنی، پس از این رویداد در سیدنی، چندین شهر دیگر در سراسر جهان از این رویداد حمایت کردند. این عمل نمادین بهانه ای است برای جلب توجه مردم جهان به وضعیت محیط زیست، آموزش مردم، کاشت و جلب توجه رهبران سیاسی در برنامه این برنامه.

در ایران این رویداد در سال 1390 در تهران رخ داد و آتش در برج میلاد متوقف شد و در سال 1391 علاوه بر برج میلاد، برج آزادی تهران، پل اصفهان، پل سفید اصفهان، اهواز و ساعت، سایر شهرهای برجسته و آلمانی ها نیز به جنبش پیوستند. میدان شهرداری رشت نیز در این مراسم چراغ های خود را خاموش کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ با توجه به لزوم جلب مشارکت مردمی و آگاهی عمومی نسبت به گرمایش زمین و لزوم تشویق شهروندان به کاهش مصرف انرژی، این موضوع در این برنامه به جوامع محلی پرداخته شده است و برنامه ریزی برای جشنواره نوروزی در حومه شهرها و محیط زیستی بیشتر صورت گرفته است. محیط دوستانه موضوع اصلی خاموشی رویدادهای مهم و شاخص‌های پتانسیل منطقه‌ای و شهری در قالب یک رویداد ساعت جهانی در 8 مارس 2022 پس از میلاد در 8 آوریل دارای پتانسیل است.

«ساعت زمین» 1401 روز شنبه 26 آوریل 26 مارس از ساعت 20:30 تا 21:30 به وقت محلی در سراسر جهان برگزار می شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا