سلامت و تندرستی

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش یک رسانه آنلاین ، اولین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان که شامل تعداد مشاغل و پیشرفت خدمات قضایی است در دو اداره مهرگان ادب و مهرگان علم منتشر شده است.

به گفته نویسنده جایزه مهرگان ، عنوان روزنامه و سردبیر چاپ اول 1398 و 1399 به این مراسم فرهنگی رسیده است.

ستاد اهدای جایزه مهرگان همچنین گزارش می دهد که تعداد 165 عنوان کتاب علمی- محیطی چاپ شده در چاپهای اول 1398 و 1399 که به دبیر رسیده است ، نسبت به گذشته 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتابهای مهرگان. علامت تغییر نکرده است.

در جایزه مهرگان علم ، داوران سوابق و عملکرد 77 گروه محیط زیستی (در سالهای 1398 و 1399) را بررسی خواهند کرد. حضور و ورود سازمان های غیردولتی نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد احزاب مستقل در زمان اهدای مهرگان علم است.

بخش مهرگان ادب در دو سطح با مشارکت 12 قاضی در بخش مهرگان علم و 7 قاضی فعالیت می کند.

قباد آذرآئین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر در دور اول جایزه مهرگان ادب را تعیین می کنند. ابوالفضل حسینی املا.

هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی قضاوت جایزه مهرگان علم را بر عهده خواهند داشت.

علیرضا زرگر ، برنده جایزه مهرگان ، از تجربه خود در انتخاب و معرفی بهترین “مجله زمین” در بیستمین دوره جایزه ادبیات مهرگان می گوید و می گوید: در اصل به زبانهای غیر فارسی در این زمینه نوشته شده است. فرهنگ ایرانی – زبان نویسنده – و آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط ناشران مقیم ایران منتشر شده است. به رسمیت شناختن دارایی معنوی نویسندگان ایرانی با این نوع کار ، داوری و بررسی این کتابها در “بخش ویژه” جایزه مهرگان ادب و همچنین مجسمه “زبان مادری” و جایزه مهرگان آمده است. داده می شود.

مجموعه آثار و ارائه جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم در پاییز 1399 آغاز و ادامه یافت. در این مدت به برندگان تندیس مهرگان جوایز ، جوایز نقدی و کتیبه در 9 رده مختلف اهدا می شود.

5757

دکمه بازگشت به بالا