ورزش

دولت دنبال گزینه گوش به فرمان است/ امیدوارم مدیر فوتبالی رئیس شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

جواد بازخورد که گفت گفتن وی به آنلاین گفت: “همه ما فوتبالیست هایی هستیم که منتظر علی کریمی به عنوان مربی پیش از فوتبال هستیم. مدیر عامل باید یک دولت انتخاب شود. کریمی را به عنوان انتخاب کنید مدیر عامل ممکن است اتصال یکسان باشد در حال انجام عالی باش ما اگر کریمی انتخاب نشود ، پس مهمترین چیز این است که مدیر سابقه فوتبال خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: از بین آنچه می بینیم و می شنویم ، می توان كریمی را به عنوان انتخاب كرد مدیر عامل تیم فوتبال کوچک است. سرانجام ، روند این آرزوهای بلند مدت سرگرمی های خود را رها کرده است شروع شدن آنها به کسی مثل کریمی یا مدیر فوتبال اجازه نمی دهند مدیر عامل دولت فدرال باشید.

مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران در ادامه گفت: این جلسه و این خبر همه ما را نگران می کند که کریمی فرصتی برای مقامات دولتی هیچ دولت فدرال وجود ندارد. امیدوارم حداقل یک مدیر فوتبال انتخاب شود.

مبارز فوتبال ایران در باره مداخله دولت در مذاکرات انتخاباتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال می گوید: این مسئله قبلاً اتفاق افتاده است ، با وجود رد فیفا ما آنها همچنین درگیر شدند. دولت به گزینه ای نیاز دارد مدیر عامل یک مقام دولتی باشید که با دقت گوش می دهد قانون چیزی در مورد دولت داشته باشید و نگویید. برای آنها مهم نیست مدیر عامل این که آیا دولت یک فوتبال است یا نه ، مهم این است که فقط دولت گوش دهد.

بازخورد وی در پاسخ به شایعات و انتخابات فدراسیون فوتبال با تأیید انتخاب وزارت ورزش توسط دولت ، گفت: “روند انتخاب کار ساده ای است. آه تو است. اطمینان حاصل کنید که شهروندان وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند و هماهنگی های لازم را انجام می دهند.

بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به نظر من اگر کسی غیر از گزینه مورد حمایت دولت در بازی به عنوان مدیر عامل انتخاب آن از یک تیم فوتبال به این معنی است که انتخاب انجام نشده و صحیح بوده است. امیدوارم انتخابات دولت در مورد وضعیت سلامت برگزار شود.

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا