جامعه و خانواده

حفاظت از تالاب‌های کشور وظیفه تک تک مردم است

رئیس سازمان صرفه جویی در مصرف آب در جریان بررسی تالاب پهلوان از نحوه صرفه جویی در منابع آبی کشور گفت.

به گزارش سی وی نت، 12 مهری وی با اشاره به وضعیت شدید آب در کشور گفت: باید برای بهبود محیط زیست محیطی و دریایی کشور اقدام کنیم. ما در کشوری زندگی می کنیم که میانگین بارندگی آن کمتر از 230 میلی متر است. همچنین شرایط آب و هوایی متفاوت در کشور ما و بارندگی های شدید مشاهده شده در برخی از جنگل های بارانی این تصور منفی را به ما می دهد که شرایط ما خوب است وگرنه.

وی با اشاره به لزوم برنامه زیست محیطی که دارای برنامه مشخص باشد، افزود: منابع محدود است و برای هر طرح زیست محیطی باید ملاحظات بلندمدت در نظر گرفته شود. هدیه خداوند میراث نسل گذشته و اعتمادی برای نسل آینده است.

اثنی عشری با اشاره به طرح حفاظت از آب های زیرزمینی گفت: برنامه حفاظت از آب های زیرزمینی بیش از 15 سال با مشارکت دستگاه های بین المللی است. این برنامه با حمایت صندوق جهانی محیط زیست، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و دولت ژاپن برای احیای دریاچه، این تأسیسات و همچنین سازمانی که به مدیریت و حفظ آب های زیرزمینی کمک کرد، توسعه یافت.

رئیس حراست تالاب ها با تاکید بر لزوم افزایش آگاهی عمومی برای اجرای این طرح افزود: یکی از ارکان کلیدی این طرح کمک به آگاهی است. مراقبت از محیط زیست پایه اصلی این خدمات است که بر انتخاب انسان تاکید دارد. ما باید مقامات دولتی و غیردولتی را درگیر کنیم و آنها را با استانداردها و رویه های زیست محیطی منطبق کنیم. این وظیفه ماست که برنامه هایی برای ارتقای آگاهی داشته باشیم.

وی با حمایت از کار همه شرکت ها و مردم در حفاظت از زمین، افزود: این کمپین به «سهم من برای زمین» معروف است. این نشان می دهد که سایر اهدافی که مرتبط با محیط زیست و دریایی نیستند نباید اهمیت کار خود را دست کم بگیرند. این کار در حفظ محیط زیست بسیار مهم و مؤثر است.

رئیس سازمان حفاظت از آب ضمن اشاره به سیستم زیست محیطی این پروژه تاکید کرد: اکوسیستم بر حفظ آب، زمین و تنوع زیستی با در نظر گرفتن فعالیت های انسانی تاکید دارد. اولاً در برنامه ها و سیاست های ما جامعه در بیرون و محیط در نظر گرفته شده و ارتباط انسان با محیط را درک نمی کنیم. راه جدید ما به نظر بسته نیست. به گفته وی، خرد باید بیشتر در محیط استفاده شود. این رویکرد اهدافی مانند بهبود شرایط زندگی، کاهش گرد و غبار و گرم شدن جوامع را دنبال می کند. برنامه توسعه بلندمدت خواهد بود.

دوازده نفر در نهایت خواستار حمایت مردم و رهبران در طول مدت طولانی کمپین برای ارسال پیام به مخاطبان بیشتر و بیشتر شدند.

بسیاری از مشکلات زیست محیطی کشور ناشی از پیش بینی های نادرست است

مدیر عامل مشارکت مردمی و روابط عمومی کار محیط زیست تالاب پهلوان ضمن اشاره به افزایش نیازهای زیست محیطی در بین مردم گفت: بسیاری از مشکلات زیست محیطی کشور ناشی از اجرای ضعیف است.

ابوالقاسم موسوی با بیان لزوم اصلاح محیط زیست گفت: آگاهی و تمایل در بین مردم و سلامت و محیط زیست افزایش یافته است. از طرفی بسیاری از مشکلات زیست محیطی ناشی از اجرای نادرست است. بسیاری از قدرت های ما از بین رفته است و این قدرت ها باید احیا شوند.

وی با حمایت از کار سازمان حفاظت محیط زیست در ارتقای ظرفیت های زیست محیطی به ویژه آب های زیرزمینی گفت: ما به عنوان بخشی از سازمان حفاظت محیط زیست در این کارزار مشارکت داریم. ما از نظر حفاظت از محیط زیست چهل حوزه قضایی داریم، از جمله آب و زمین، هوا، هوا، زیستگاه زمینی، آب، اقیانوس، آب های زیرزمینی، حیات وحش، حیات وحش و غیره. یکی از مهم ترین حوزه ها آب و آب های زیرزمینی است. آموزش و پرورش و هماهنگ کننده آموزش سازمان اقدامات زیادی برای آگاهی بخشی در مورد آب های زیرزمینی انجام داده اند.

مدیر عامل مشارکت‌های مردمی و روابط عمومی محیط‌زیست در سخنانی با اشاره به اطلاع‌رسانی مردم به مسائل زیست‌محیطی، افزود: در گذشته در آمریکا بودیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست آثار تنهایی را احساس کرده است، اما امروز ۱۰۱۲ مورد داریم. گروه های زیست محیطی.” مردم برای کار در محیط زیست داوطلب می شوند و برخی مسائل دولتی از مردم آموخته می شود. امیدواریم این اتفاقات مثبت در این کمپین اتفاق بیفتد و در نهایت هر آنچه لازم است بتواند تغییر بزرگی ایجاد کند.

موسوی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت این بررسی گفت: سه ماه روی این موضوع تمرکز خواهیم کرد. البته اقدامات انجام شده در این مطالعه تاثیر ماندگاری برای سالهای آینده خواهد داشت. متأسفانه دولت در بسیاری از مسائل مردم را مقصر می داند که ابتدا باید کارنامه خوبی داشته باشند و به سراغ مردم بروند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا