فرهنگ و هنر

جان تازه در کالبد صنایع دستی ‌فراموش شده زواره

سی وی نت / جمع و جور شهر باستانی زاویه در نگارش بسیار موفق بود و برخی از صنایع دستی محلی مانند دست نوشته های خداوند ، لباس های شسته شده ، دود ، افکت های پولی ، ابرها ، زباله ها ، سفالها و غیره مشهور بودند.

با توجه به مدرنیته و تبدیل هنر جدید و معاصر ، آثار زوارا به تدریج از شکوفایی متوقف شدند و از این نظر ، هنرمندان باستانی زواره نیز دست در میان ما گذاشتند و این همین است دلیل پیشرفت و از بین بردن کار زوارا. انجام شده.

در این میان ، یک سال است که یکی از جوانان زواره و مرمت یکی از فروشگاه های تاریخی زوارا ، فروشگاهی را در نمایشگاه خود زواره برپا کرده است.

علیرضا الیاسی در سال گذشته با روی آوردن به کارهای دستی زواره توانسته است از میراث قدیمی زااره تجدیدنظر کند.
علیرضا الیاسی اظهار داشت: حدود 70 نفر در حوزه صنایع دستی محلی مشغول به کار هستند و با آنها همکاری می کنند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بیست و پنج جوان اهل زواره برای کارهای دستی زواره از جمله آهنگرها ، آهنگران ، کلاه ها ، پرده های دیگر کار می کنند. و غیره. “
به گفته یک حامی کار زواره ، علاوه بر چرخاندن کارهای زاوارا ، وی توانسته است در 70 سال گذشته شغل هایی را در اختیار مردم قرار دهد.

حمایت از رهبران محلی می تواند زمینه رشد و احیای اشتغال جوانان و خدمات جوانان در این کشور را فراهم کند.
اسی علیاسی توانسته امسال تعدادی از گردشگران را به سمت بناهای تاریخی زاویه از جمله قلعه زواره ، مسجد چهار طبقه در ایران ، عمارت تاریخی پامنار و مناره آن جلب کند. دوم در ایران ، خانه ای با چهار داستان ، تاریخ و حسینیه. اما انواع مکان ها و فیلم های تاریخی و نقاشی ها را به زواره برسانید.

پایان ماموریت

دکمه بازگشت به بالا