ورزش

تماس سخت Peterkech در اینستاگرام

تماس پیترچاک در اینستاگرام ، پیترچاک

پیتر سچ ، کاپیتان پیشین تیم ملی چک و کرسنای آرسنال و چلسی در صفحه رسمی اینستاگرام خود مشکل جدید و دشواری را در قرنطینه خانگی ایجاد کرده است.

تماس سخت Peterkech در اینستاگرام پیتر سچ ، کاپیتان پیشین تیم ملی چک و کرسنای آرسنال و چلسی در صفحه رسمی اینستاگرام خود مشکل جدید و دشواری را در قرنطینه خانگی ایجاد کرده است.

دکمه بازگشت به بالا