جامعه و خانواده

تدوین ۳ برنامه ۷ ساله برای تکمیل شبکه خطوط متروی تهران

مطالعه ای مربوط به پیش شرط های اجرای خط در ایستگاه خط جدید شبکه 4 مترو ، تصویب شده توسط وزارت عالی وزارت کشور در فوریه 2017 در قالب قطار کامل پایتخت. توسط کمیته برنامه ریزی شرکت مترو تهران گردآوری و بسته شد.

به گزارش سی وی نت ، علی امام ، مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: بر اساس مطالعه ، توانایی پر کردن بخشهای مختلف ردیفهای 8 تا 11 ایستگاه مترو پایتخت بستگی به کیفیت جاده ، خدمات ، فناوری و … دارد تا از مزایای آن بهره مند شوید. در صورت تأمین منابع مالی و غیرمالی مورد نیاز ، و به صورت نظافت منزل ، ارزش هر طرح در برنامه 7 7 ساله در نظر گرفته و برآورد می شود.

رئیس مترو افزود: طرح راه آهن پایتخت تا پایان سال 1420 تدوین و تصویب شده است. در واقع 50 کیلومتر از شبکه مترو قابل نصب و ساخت است. در هر زمان در 7 سال.

در مطالعه برنامه های مربوط به قوانین خطوط جدید و ایستگاه های مربوط ، اطلاعات دقیق مانند زمان چرخش دستگاه مورد استفاده در محل ایستگاه های موجود ، تاریخ دقیق خرید هر ایستگاه ، دوره A به طور واضح خرید و نصب تجهیزات الکتریکی و ماشین آلات ایستگاه ، پیگیری زمان کارکرد هر ایستگاه.

بر اساس وب سایت شهر ، احداث خط 10 که در اردیبهشت امسال از بندر دریاچه شهدای خلیج فارس بر اساس مطالعه و برنامه 20 ساله شرکت مترو تهران انجام شد ، امیدواریم که. حمایت دولت ، جامعه مسلمانان و مدیریت شهری برای تکمیل برنامه 7 ساله توسعه راه آهن ، که در سه مرحله اجرا شد. بنابراین ، اجرای اولین برنامه هفت ساله خط جدید در قالب کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تهران پایتخت و شورای ششم ، زمانی که پشتیبانی در راستای سیستم مترو تهران باشد. شرکت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا