حوادث

تاکید بر مشخص شدن سهم دستگاه‌ها در وقوع سرقت/ ارتباط روشنایی و سرقت در معابر

سخنگوی ناجا تأکید کرد که نقش همه شرکت ها در سرقت نیز مشخص و تبلیغ می شود.

سردار مهدی حاجیان در مصاحبه سی وی نت ، وی در مورد پیشرفت اردوگاه مبارزه با سرقت گفت: اردوگاه های سرقت در آن مناطق توسط فرماندار کنترل می شود ، قانون اخطار منطقه دبیر وی است. تجهیزات و امکانات دیگری در اردوگاه داشته باشید ، زیرا در واقع ، سرقت دلایل زیادی دارد. این فقط پلیس نیست.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر آتش سوزی در خیابان روشن یا خاموش باشد ، سرقت بیشتر می شود. ما مانند پلیس اعتراض کردیم اما تنها ما در این ماجرا نبودیم. در این مثال ، بخش برق نیز درگیر است و به همین دلیل است که در مناطق تحت کنترل ، ستاد فرماندهی متعلق به استاندار است ، بنابراین صنعت می تواند در مورد موضوع پیشگیری کار کند.

حاجیان کار قرارگاه مبارزه با سرقت را خوب و م describedثر توصیف کرد و گفت: «بسیاری از شرکت ها سرقت بسیار بالایی دارند و باید کمک های مالی آنها تعیین و اندازه گیری شود. س questionsالاتی در مورد سرقت از پلیس. اما اکنون تغییراتی در سرقت ایجاد شده است ، به عنوان مثال ، ممکن است از شهردار س beال شود چرا یک پارک چراغ ندارد.

سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه چندین شرکت در این سرقت دست داشتند ، گفت: “در اطراف منطقه”. آتش سوزی های محیطی و محیط های آرام کار پلیس است؟ بحران اقتصادی کار پلیس است؟ بنابراین باید بپذیریم که شرکت های مختلف محدودیت هایی دارند ، از جمله پلیس ، اما شرکت های دیگری هستند که کاری انجام می دهند.

وی گفت: “در اردوگاه ضد سرقت ، هدف ما هدایت این روند به گونه ای است که باعث افزایش قدردانی از دستگاه و واقعه سرقت شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا