جامعه و خانواده

تامین اجتماعی کسب منفعت از فوت بازنشستگان به خاطر کرونا را تکذیب کرد

در پی شایعاتی که در اینترنت درباره مزایای تأمین اجتماعی ناشی از کرونا در پی مرگ بسیاری از بازنشستگان در اینترنت منتشر شده است ، اداره تامین اجتماعی بیانیه ای صادر کرده است ، ضمن رد این ادعاها و تأکید بر بحران جهانی و هر دو زمینه زیرساختی و هزینه تأثیر منفی قابل توجهی a habisela ya.

به گزارش سی وی نت ، به نقل از اداره تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ، در این بیانیه آمده است: این را ایجاد کنید. احترام حضار در سازمان تامین اجتماعی می دانند که وقتی بازنشستگان می میرند ، همسر و فرزندان آنها حقوق دریافت می کنند ، میزان بازنشستگی این سازمان بسته می شود.حاملگی در مقایسه با سن بازنشستگی تعیین شده کوچکتر و کوتاهتر است. به

از زمان شیوع کرونا ، ما بیش از 100000 همسایه خود را از دست داده ایم و البته هر فرد فوت شده عضو یک گروه بزرگ تامین اجتماعی است. پرداخت حقوق بازنشستگی به خانواده آنها بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.

این بیانیه می افزاید: “به غیر از هزینه های بلند مدت مربوط به بودجه بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی بخش عمده ای از هزینه های درمان بیمه گذاران و همچنین بیماری های قلبی عروقی را که مهمترین آنهاست بر عهده دارد.” و برای پرداخت این قبوض با هم همکاری می کنند. “

یکی دیگر از عوامل مهمی که بر زیرساخت های سازمان تامین اجتماعی تأثیر منفی گذاشت ، کاهش اشتغال ، بحران اقتصادی شرکت و افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری بود که باعث کاهش ثروت دستمزد پرداخت شده و افزایش درآمد شد. ارزش تامین اجتماعی نازی

در نهایت نوشته شده است: امیدواریم به زودی ، شیوع این بیماری وحشتناک در اسرع وقت متوقف شود و البته پس از آن ، شرح مفصلی از آثار منفی این بیماری در تجهیزات و هزینه ها. منتشر شده توسط سازمان تامین اجتماعی

انتهای پیام

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا