جامعه و خانواده

بررسی ویژه ترک فعل سازمان‌ها و نهادها در انجام وظایف خود در قبال حریم تهران

آخرین وضعیت تهران در سفر معاون بازرسی کل کشور در حال رصد است.

به گزارش سی وی نت، حمیدرضا صارمی با بیان اینکه مناطق 4 و 13 یکی از حساس ترین مناطق تهران هستند، درباره این بازدید گفت: جلوگیری از تصرف غیرقانونی، جلوگیری از تقسیم اراضی توسط و ذینفعان از پیشگیری و کنترل فعالیت های غیرقانونی در منطقه، خواستار استقرار مستمر و دائمی است. نظارت و همکاری سازمان بازرسی کل کشور در شهرداری تهران در بازرسی ها و بازدیدها از این منطقه، نشان می دهد که موضوع امنیت ملی مورد توجه روسای عالی نظام حقوقی و قضایی است.

معاون برنامه ریزی و ساخت و ساز عمومی شهرداری تهران با بیان اینکه دخالت گسترده قضات و ناظران در امور محرمانگی می تواند به بی تفاوتی و سهل انگاری شرکت ها در این زمینه پایان دهد، گفت: به همین منوال ادامه دهید. این فرآیند باعث افزایش مسئولیت و پاسخگویی کلیه دستگاه هایی می شود که در این موضوع کارکرد دارند خصوصی می شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وی در پایان به بررسی اهمیت گذاشتن رویه سازمان ها و نهادها در انجام فعالیت های قانونی و حرفه ای خود پرداخت و حفظ حریم خصوصی را یکی از مهمترین دستاوردها دانست. . در این بازدیدها آمده است: شورای شهر و شهرداری تهران موضوع رازداری را بین ذهن، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده اند و این رویکرد سازنده و مثبت موجب حفظ حریم خصوصی شهر تهران می شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا