ورزش

با دبیر موافقم که وظیفه سرمربی انتخاب ملی‌پوش نیست

طبق این گزارش ارجاعمحمد جواد ابراهیمی در بررسی خود درباره پیش نویس قانون برای انتخاب شهروندان در مناطق آسیا ، جهانی و المپیک گفت: “من می خواهم از علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی از این پروژه ارزشمند و گسترده تشکر کنم.” این امر باعث افزایش تعداد کشتی گیران و ایجاد انگیزه در آنها می شود. با این قانون مانند من که سالها از هرگونه حق حضور در تیم ملی محروم می شویم ، انگیزه داریم و می دانیم که گذشته دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

آزادکار که وزن 97 پوند در ایران داشت ، اصرار داشت که او مانند بسیاری از کشتی گیران ، با اجرای این سیاست عمیقاً به حرکت درآید. وی اظهار داشت: با محاسبه و اعمال این قانون می دانیم که نظر شخصی دیگر مشخص نخواهد کرد که چه کسی لباس کشور را خواهد پوشید. این نقش کشتی گیر در سیستم خط است که وظیفه انتخاب تیم ملی را مشخص می کند. از سری قبلی که همیشه نشان نداده که معیارهای انتخاب کشتی گیر چیست ، بسیاری دیگر انگیزه ندارند. وقتی همه آنها را درگیر کردم و وقتی آنها را برداشتم ، آنها دست خود را بر روی شخص دیگری گذاشتند ، و من خسته شدم ، و بسیاری از کشتی گیران جوان که با آنها آموزش می دیدم دیگر قادر به کار نبودند و بازیگری هم نداشتند. .

وی ادامه داد: یکی از جنبه های مثبت روند انتخاب این است که نفرات اول و دوم به رقابت اعزام می شوند و این مورد برای ارسال به یک رقیب مانند گذشته و دیگری به رقابت ارسال نمی شود. موارد ساده ” این همزمان با عدالت کشتی است ، زیرا از یک چشم برای مقاومت در برابر مبارزه استفاده می شود. در ابتدا نفر اول به رقابت فرانسوی اعزام شد و من نفر دوم به طرف روسیه اعزام شدیم اما طبق این قاعده ، همه باید از حقوق برابر برخوردار باشند. من همه آنها را دعوت کردم و اولین نفری بودم که در یک رقابت خارجی شرکت کردم ، اما آنها ایده های خود را از طریق شورای کار مستقل که تأسیس کردند ، قرار دادند و ملی هم دیگری را پوشش داد.

دارنده دو مدال طلا برای بزرگان آسیا و جوانان جهان ، گفت: اگر قانون پایه و اساس اجرای و تصمیم گیری باشد ، همه کارشان را می دانند و هیچگونه حقوق بشر نقض نمی شود. یک کشتی گیر که هیچ کس نگران نباشد قدرت خود را از دست می دهد و از یک انگیزه واضح تر از همیشه برای رسیدن به تیم ملی استفاده خواهد کرد. در طول شش سال که در مسابقات منطقه ای و بین المللی شرکت کرده ام ، من تمام رقبا را در آن گنجانده ام زیرا آنها هیچ کاری برای تلاش و تلاش برای رسیدن به آنها ندارند. تیم ملی به دلیل خودمختاری غیرقابل دسترسی است. اگر ما 10 یا 15 کشتی گیر در هر اندازه داشته باشیم ، این رشد مبارزات ایران را افزایش می دهد.

وی گفت: برخی معتقدند در اجرای این سیاست از اختیارات تیم فوتبال سرخ کاسته می شود. هنگامی که کشتی گیری در اردو زدن به 90٪ آماده می رود ، مربی تیم ملی 100 نفر را برای او به ارمغان می آورد و مهمتر از همه ، این مسئولیت مربی خوب برای مدیریت و انتقال کشتی گیر در حین جنگ است. تا قبل از جنگ آن را در ذهن آماده کنیم. به آرامی ما قبل از صحبتهایی صحبت کرده بودیم که رئیس تیم به من گفت شب قبل از جنگ برای حمله به حریف خود فردا! از این گذشته ، یک مربی برای سوءاستفاده روح خود چه کاری می تواند با سوار انجام دهد؟

ابراهیمی در پایان درباره وزن 97 پوندی خود گفت: “من به این وزن رسیدم تا المپیک شوم و تمام توان خود را تمرین می کردم و برای رسیدن به تیم ملی چیزهای زیادی داشتم.” اطمینان داشته باشید که کشتی های زیباتر از من پیدا خواهید کرد و حرف های زیادی برای گفتن خواهم داشت.

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا