ورزش

بازگشایی اماکن ورزشی شهرداری تهران به جز مجموعه‌های آبی

داستان آفتاب:

حجت نظری اظهار داشت: قبل از پایان سال 1998 بود که طی یادبودی در اردوگاه شورا ، می خواستم استادیوم ورزشی را در تهران ببندم تا از گسترش تاج جلوگیری کنم.

نظری با بیان اینکه این تعطیلی تا امروز ادامه دارد ، افزود: باید کلیه تصمیمات شورای دولتی در مورد کرونا به توصیه های شورای اجرایی کشور برای محاسبه کرونا اتخاذ شود و در جمع بندی این تصمیم ، ورزشگاه ورزشی رژیم تهران اصلاح شد. البته بازی آبی هنوز هم بسته است.

رئیس کمیته ورزشی شورای شهر تهران با اعلام اینکه توصیه ها و سیاست های آنها برای عرصه ورزش اعلام شده است ، تصریح کرد: مهم است که همه طرف ها به این موضوعات توجه کنند ، در حالی که شورای ورزش و شورای شهر همچنین این مناطق را بررسی خواهد کرد. ” شهروندان همچنین می توانند تخلفات را گزارش دهند.

نیجریه گفت همه این مناطق قبل از افتتاح تمیز نبودند و تأکید شده است که همیشه باید روشن شوند.

وی در مورد زمان بازگشایی شورای شهر تهران اظهار داشت: به دلیل تهدید زیاد در این منطقه ، پارک ها در حال حاضر بسته شده اند و نمی توان زمان افتتاح آن را اعلام کرد.

رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران در تشریح اینکه آیا دوباره می توان این مناطق را تعطیل کرد: “مهمترین بخش سلامت مردم است و بهتر است دولت محترم برای رفع اوضاع ، قانونی ارائه ندهند.” دیر یا زود ، اما همانطور که گفتم ، ما در حال ارائه بیانیه و تصمیمات ستاد ملی خود علیه کرونا هستیم. من نمی گویم اگر شکایت شد ، می توان این مناطق را بازگشایی کرد. مواردی که مورد تردید هستند یا آمار مربوط به آن است ، این مناطق برای حفظ سلامتی جمعیت می توانند دوباره بسته شوند.

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا