ورزش

اطلاعیه شماره ۱۵ ستاد مقابله با کرونا در ورزش

فعالیت استخر روباز و منطقه زرد با تماشای میثاق

داستان آفتاب:

بر اساس بهداشت عمومی بهداشت و درمان ، آخرین تصمیمات در مورد از سرگیری برنامه های ورزشی به شرح زیر است:

1. محدودیت در بازیافت زمین های بازی و سالن های ورزشی در کلیه بازی های منطقه سفید محدودیتی ندارد.

بیانیه شماره 15 تاج اصلی در ورزش

با شروع یک سیاست بهداشتی ، شروع فعالیت باشگاههای سلامت فردی و سایر مناطق ورزشی و شنا خارج از استاندارد طلا ممنوع است.

3. در شهر گرم قرمز ، آموزش های اجتماعی و جسمی به اندازه ساخت خانه و ساخت آن از طریق پذیرش فضای بدنی توسط بخش بهداشت جامعه یك دانشگاه بهداشت عمومی یا در دفتر بخش بهداشت در تاریخ 1 ژوئن ممنوع شد.

نقش تأثیر زیاد در یک ورزش تیمی در شهر زرد و قرمز ممنوع است.

5- قبل از شروع یک پروژه ، کلیه کارمندان شاغل در یک محیط بازی ملزم به انجام تجزیه و تحلیل PCR هستند.

6. سرگرمی ورزشکاران مظنون و بیمار در همه زمین های بازی ممنوع است.

7. ثبت نام کلیه کلوپ های ورزشی در وب سایت وزارت بهداشت به آدرس www.salamat.gov.ir قبل از شروع مجدد.

8- برگزاری مسابقات در هر شهری که مجدداً آن را شروع کرده اید با حمایت معاون وزیر بهداشت است.

در این بیانیه اضافه شده است: کلیه مسابقات ورزشی با رعایت سیستم های اجتماعی و بهداشتی و زیر نظر کارکنان بهداشت و خدمات انسانی ، بهداشت و خدمات انسانی در این مسابقات ورزشی سطح بالا و مطابق با آنها برگزار می شود. چشمانش. “

دکمه بازگشت به بالا