جامعه و خانواده

استقبال پایتخت نشینان از واکسیناسیون مراکز خودرویی

شهروندان تهرانی واکسیناسیون کمپ واکسیناسیون را پذیرفته اند. تعداد واکسن های چهار شرکت اتوبوسرانی مستقر در تهران که در قالب آزمایش جهادی تزریق 300000 داروی کرونا از اکتبر فعالیت می کنند ، نشان می دهد که تا پایان روز جمعه ، 30 اکتبر ، بیش از 3079 مورد. شهروندان واکسینه خواهند شد.

به گزارش سی وی نت ، در این مدت تحقیق 26 کمپ واکسیناسیون ، خودرو و موبایل نصب شده است ، ممکن است شهروندان به این مناطق ارجاع داده شوند.

بر اساس این گزارش ، شرکت اتوبوسرانی به شهروندان اجازه می دهد بدون نیاز به پیاده شدن از ماشین واکسن بزنند و بسیاری از افراد به جای رفتن به مقصد خاصی ، عبور از این مناطق را انتخاب می کنند.

به گزارش وب سایت شهر ، آژانس مدیریت بحران کرونا تهران اعلام کرده است که تعداد واکسن های کرونا نصب شده در 4 خودروی شهر تهران طی ده روز به بیش از 3079 واکسن رسیده است که شامل مرکز واکسیناسیون شهد دوران می شود: 1048 تزریق چیتگر 459 دوز است ، شهد آیت الله مرکز واکسیناسیون سعیدی 648 دوز و مرکز واکسیناسیون علمی 924 دوز است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا