حوادث

آموزش‌های پنج ثانیه‌ای آتش نشانی

معاون فرهنگی و ارتباطی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره به تاثیر آموزش های کوتاه مدت ایمنی و گسترش فرهنگ ایمنی ، گفت: هدف ما این است که شهروندان با مشاهده عکس ها به مدت پنج ثانیه مکان های امن را به خاطر بسپارند. به به ”

رسول هلالی در گفت وگو با سی وی نت ، بر تأثیر تمرینات کم تأثیر تأکید کرد وی گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم که با استفاده از آموزش های کوتاه می توانیم اطلاعات مورد نیاز را برای شهروندان ارسال کنیم.

وی ادامه داد: آتش نشانی در زمینه طراحی گرافیک و برنامه ریزی آن سرمایه گذاری کرده است. هدف ما این است که یک شهروند با مشاهده عکس ها در عرض پنج ثانیه حافظه را حفظ کند. این آموزش های کوتاه می تواند تأثیر عمیقی بر ذهن افراد بگذارد و در مواقع لزوم آنها را یادآوری کند.

مسئول روابط عمومی تهران با تأکید بر اینکه آموزش های کمی برای حفاظت از فرهنگ وجود دارد ، گفت: “عکس یک عکس ترکیبی است ، با نمونه کوچکی از شهروندان ، اطلاعات ایمنی را به آنها یادآوری کنید. به

وی در پایان گفت: داوطلبان اطلاعات زیر را در یک صفحه منتشر کرده اند. به دلیل منحصر به فرد بودن برخی از آنها ، ما گروهی از پروژه های مختلف را ایجاد کردیم که یکی از آنها نقاشی بود. در حالی که اینها مربی هستند ، آنها اصول ایمنی را می دانند و از طرف دیگر مسئول تولید محتوا هستند ، بنابراین می توانند به افزایش فرهنگ ایمنی و دانش در این زمینه کمک کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا